Today

Tricked Academy - Esportsundervisning, Visioner og målsætning


Europasstorste

I 2014 blev grundstenene til Tricked Academy lagt da klubben etablerede sit første samarbejde med en uddannelses institution. Siden dengang har Akademi modellen taget fart og vi har tilføjet mere end 9 forskellige skoler lige fra folkeskole, ungdomsskole til efterskoler som er blevet en del af Tricked Academy.

Vi har rundet de første 500 elever i hele Danmark og har skabt succeshistorier  for skolerne, vi regner stærkt med at væksten forstætter næste år. Tricked skal sikre de danske talenter og guide alle som kunne have et ønske om at blive bedre til at spille computer på konkurrence plan. 

Vores agenda har været klar siden starten: Vi vil levere bæredygtig, kombinationsmulig undervisning med en professionel tilgang, udført af kvalificerede tutors, som selv har begået sig på min. et semi-professionelt niveau.

Bæredygtig undervisning:
Undervisningen hos Tricked E-sport skal være bæredygtig i sådan forstand at eleverne føler de får relevant viden omkring det pågældende spil de ønsker at dyrke. Undervisningen skal derfor bære præg af forløb, der med bestemte fokusområder, skal fremme elevens individuelle niveau, samt spilmæssige forståelse. Et undervisningsforløb bør have en start, en midte og en afslutning, hvor det forventes evalueret af den enkelte tutor, som deraf deler erfaringen med tutorteamet som har kørt samme forløb.

Hos Tricked E-sport skal e-sportsundervisning have forløb hvori der indgår fysisk træning, teambuilding og sociale aktiviteter. Vi skal være bevidste om at flere unge som dyrker eSport kan have vanskeligheder med sociale kompetencer, diagnoser, fedme og andet som måtte komplicere en eventuel fremtid som e-sportsatlet.

I undervisningen skal eleven fremme sin forståelse for de sociale medier; Facebook og Twitter. Eleven skal kunne vedligeholde egne sociale medier, og have forståelse for hvilke type opslag der skaber positiv og negativ opmærksomhed. Eleven skal gennem eksempler og øvelser have indblik og skabe erfaringer med de pågældende medier.

SkoleoversigtProfessionel tilgang:
Hos Tricked eSport er e-Sportsundervisning bygget op omkring elevens ønske om at kunne begå sig som professionel e-sportsatlet. Derfor stiller vi stærke krav i undervisningen til eleven omkring aktiv deltagelse, samt et forbud mod usunde mad- og drikkevare under undervisningen.

Undervisningen skal være en kombination af teoretisk gennemgang, med dertilhørende øvelser. Eleven skal kunne analysere, formidle og evaluere sit eget individuelle- og hold mæssige spil. Ligeledes skal eleven kunne downloade og genkende bestemte typer taktikker og strategier i professionelle kampe. Eleven skal kunne finde inspiration til eget og holdmæssigt spil, ved at genkende mønstre, taktikker og handlinger, udført i professionelle kampe

Eleven vil blive mødt med kravet om aktiv deltagelse i e-sport undervisningen, såvel som elevens faglige timer. Dette kræver et tæt samarbejde med de faglige lærere ved uddannelsesinstitutionen. Skulle eleven udvise ugidelighed, træthed, eller have for høj fraværsprocent, medfører det en fravælgelse af eleven, og eleven vil blive tilsidesat. Den enkelte underviser skal være forstående, og sørge for opfølgning på eventuelle tilsidesatte elever, og skal gennem dialog med eleven og elevens vejleder/kontaktperson sørge for at eleven kommer på rette spor. Dog er det ikke underviserens ansvar at aktivere eventuelle tilsidesatte elever. Underviserens fokus er, og skal være e-sportsundervisningen og fremmødte elever.

Kommunikation:
Eleven skal have indblik i online kommunikation og effekten af dette, gennem teoretisk gennemgang og øvelser. Eleven skal styrke evnen til at give konstruktiv kritik til sine holdkammerater, og have kendskab til diverse spørgsmålstyper, samt basal gennemgang af gruppearbejde. Hertil indtænkes eksempelvis evnen til at facilitere gruppearbejde og nedskrive referat.

Eleven skal opleve eksempler på negativ kommunikation og sarkasme på internettet. Eleven skal udfordres og indgå i provokerende situationer, hvor eleven skal kunne modstå de provokationer der måtte fremstå gennem eksempelvis en kamp.